ANTIDOTUM to projekt ubrany w słowo, muzykę, fotografię i film. Jest on adresowany do uczniów szkół średnich. Jego celem jest uwrażliwienie odbiorców na otaczającą nas rzeczywistość. Pragnie zachęcić do przemyśleń nad jakością naszego życia codziennego. Chce zmobilizować do poszukiwania sposobów odnalezienia się w dzisiejszym świecie.

logo teatru.

Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą Scena Myśli Niepokornej ANTIDOTUM. To przedsięwzięcie ma formę konkursów opartych na utworach literackich i muzycznych pochodzących z repertuaru ANTIDOTUM. Są one udostępnione on-line, a ich celem jest sprowokowanie uczestników projektu do refleksji i zaprezentowania własnych przemyśleń w różnych formach artystycznych. Młodzież szkół średnich ma możliwość pokazania swoich umiejętności za pomocą interpretacji recytatorskich i wokalnych, a także fotografii oraz filmu.

Zapraszamy do udziału!